கரீஃப் செய்திகள்

மேலும் நியூஸ் ஏற்றவும்

மேலும் விவசாய செய்திகள் வகை

பற்றி கரீஃப்

இந்தியாவில் காரிஃப் பயிர் சாகுபடி

மழைக்காலத்தில் வளர்க்கப்படும் பயிர்கள் காரிஃப் பயிர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்தியாவில் காரிஃப் பருவம் பருவமழை தொடங்கியவுடன் தொடங்குகிறது மேலும் இந்திய விவசாயிகளும் அதிக மழை மற்றும் பருவமழை காலத்தில் குறைந்த மழை காரணமாக பயிர் இழப்பால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

காரிஃப் பயிர்களின் பருவங்கள் யாவை?

காரிஃப் பயிர்களின் சாகுபடி ஜூன்-ஜூலை மாதத்தில் தொடங்கி அக்டோபரில் அறுவடை முடிவடைகிறது. இந்தியாவில் காரிஃப் பயிர்களை விதைக்கும் போது மற்றும் பழுக்க வைக்கும் போது வறண்ட சூழலில் அதிக வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் தேவைப்படுகிறது.

காரிஃப் பயிர்களின் பட்டியல்

காரிஃப் பருவ சாகுபடி பருவமழை பயிர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. கரிஃப் பருவ பயிர்களில் முக்கியமாக நெல் அல்லது அரிசி, மக்காச்சோளம், பஜ்ரா, ஜோவர், மூங்க், நிலக்கடலை, கரும்பு, சோயாபீன், உராட் அல்லது ஊர்த், துர், குல்தி அல்லது குல்தி, ஆமணக்கு அல்லது ஆமணக்கு, சுனை அல்லது ஆளி, பருத்தி, எள், ராமில், ராகி, சாகுபடி ஆகியவை அடங்கும். பருத்தி, முதலியன சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

கரீஃப் பயிர் பருவத்தைப் பற்றிய புதுப்பிப்புகளைப் பெறுங்கள்

நாட்டில் கரீஃப் பருவத்தில், பல்வேறு பகுதிகளில் பருவமழை தொடங்கும் நேரத்திலும், மழை வேறுபாடு காரணமாக விதைக்கும் நேரத்திலும் வேறுபாடு உள்ளது. எனவே, காரிப் பயிர் என்றால் என்ன, காரிப் பயிர் என்ன, கரீப்பின் பருவத்துடன் தொடர்புடைய பருவம், முக்கிய காரிப் பயிர்கள், காரிஃப் பருவச் செய்திகள் போன்றவற்றின் பதிலைப் பெற டிராக்டர் ஜங்ஷனில் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். இங்கே, நீங்கள் காரிஃப் சாகுபடி பருவம், காரிஃப் நடவுப் பருவம், காரிஃப் செய்திகள், காரிப் பயிர் இந்தியா, காரிஃப் நடவு போன்ற விவரங்களைப் பார்க்கலாம்.

விரைவு இணைப்புகள்

scroll to top