• హోమ్
  • டிராக்டர் கருவிகள்

டிராக்டர் கருவிகள்

மாஷியோ காஸ்பார்டோ (89)
பீல்டிங் (79)
மஹிந்திரா (57)
லாண்ட்ஃபோர்ஸ் (50)
ஷக்திமான் (45)
க்ஹெடுட் (40)
மண் மாஸ்டர் (39)
ஃபார்ம் கிங் (28)
ஜான் டீரெ (28)
யுனிவர்சல் (27)
சோனாலிகா (21)
தாஸ்மேஷ் (15)
கே.எஸ் குழு (13)
நியூ ஹாலந்து (13)
ஜகஜித் (12)
அக்ரிஸ்டார் (9)
லெம்கென் (9)
Vst ஷக்தி (7)
மித்ரா (6)
குபோடா (6)
இந்தோ பண்ணை (5)
கேப்டன் (4)
யன்மார் (4)
கிர்லோஸ்கர் எழுதிய கி.மீ. (4)
பக்ஷிஷ் (3)
மால்கிட் (2)
கிளாஸ் (2)
கர்தார் (2)
சோலிஸ் (1)
புல்ஸ் பவர் (1)
டில்லகே (371)
விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம் (67)
அறுவடைக்குபின் (61)
லேண்ட் & ஸ்கேப்பிங் (48)
பயிர் பாதுகாப்பு (31)
ஹவுலேஜ் (25)
காணி தயாரித்தல் (17)
கதிரறுப்பு (3)
Hay & Forage (2)
பால் உபகரணங்கள் (1)
கட்டுமான உபகரணங்கள் (1)
உழுதல் (1)
கருக்கொள்ளச் (1)
ரோட்டாவேட்டர் (135)
பயிரிடுபவர் (48)
கலப்பை (47)
ஹாரோ (32)
ரோட்டரி டில்லர் (21)
டிரெய்லர் (21)
வட்டு ஹாரோ (19)
விதை மற்றும் உர துரப்பணம் (16)
பேலர் (16)
ரோட்டோ விதை துரப்பணம் (13)
மாற்றுத்திறனாளி (12)
துல்லிய ஆலை (11)
முல்ச்சர் (11)
லேசர் லேண்ட் லெவெலர் (11)
விதை துரப்பணம் (11)
த்ரெஷர் (10)
தெளிப்பான் (10)
வைக்கோல் ரீப்பர் (10)
வட்டு கலப்பை (9)
பவர் ஹாரோ (9)
ஸ்லாஷர் (8)
சப் சோலியர் (7)
நெல் நடவு (7)
பயிர் பாதுகாப்பு (7)
லேண்ட் லெவெலர் (7)
ஸ்ரெட்டர் (7)
போஸ்ட் ஹோல் டிகர்ஸ் (6)
ரிட்ஜர் (6)
பவர் டில்லர் (5)
ரீப்பர்கள் (5)
ஸ்பிரேடேர் (5)
மினி ரோட்டரி டில்லர் (5)
ஹாப்பி விதை (5)
Hay Rake (4)
பூம் தெளிப்பான் (4)
உர பிராட்காஸ்டர் (4)
சூப்பர் சீடர் (4)
சோப்பேர் (4)
டிகர் (3)
ட்ரோல்லேய் (3)
முன் மற்றும் ஏற்றிகள் (3)
கையேடு விதை (3)
மொட்டை மாடி பிளேடு (2)
மண் ஏற்றி (2)
கைரோவேட்டர் (2)
பண்ட் மேக்கர் (2)
நீர் பௌசர் / டேங்கர் (2)
குட்டை (2)
ஸ்ப்ரே பம்ப் (2)
வட்டு ரிட்ஜர் (2)
ஜீரோ விதை துரப்பணம் (1)
ஹய்பின் 472 (1)
ரட்டூன் மேலாளர் (1)
பெட்டி பிளேடு (1)
மீளக்கூடிய கலப்பை (1)
உருளைக்கிழங்கு பிளாண்டர் (1)
மிஸ்ட் பிளோவர் (1)
நெல் துார் (1)
சூப்பர் ஸ்ட்ரா (1)
உருளைக்கிழங்கு ஹார்வெஸ்டர் (1)
விதை & ஃபெர்டில்சர் டிரில் (1)
சர்க்கரை கரும்பு ஏற்றி (1)
சிலேஜ் தயாரிக்கும் இயந்திரம் (1)
வெற்றிட ஆலை (1)
பேல் ஸ்பியர் (1)
டோஸர்/பிளேட் (1)
சிக்கிள் வாள் (1)
தீவனம் அறுவடை (1)
பூமி நகரும் ஏகுய்ப்மென்ட் (1)
முன் ஏற்றி (1)
Cane Thumper (1)
இயந்திரம் (1)
காசோலை பேசின் போர்மர் மெஷின் (1)
ஜீரோ டில் (1)
கம்போஸ்ட் ஸ்பிரேடேர் (1)
வைக்கோல் சாப்பர் (1)
கோனோ வீடர் (1)
வைக்கோல் முல்ச்சர் (1)
ரிப்பர் (1)

இம்பெல்மென்ட் கண்டறிய - 621

கே.எஸ் குழு Rotavator
டில்லகே
Rotavator
மூலம் கே.எஸ் குழு
சக்தி : ந / அ
Vst ஷக்தி 130 DI
டில்லகே
130 DI
மூலம் Vst ஷக்தி
சக்தி : 13 HP (Maximum)
ஷக்திமான் வழக்கமான ஒளி
டில்லகே
வழக்கமான ஒளி
மூலம் ஷக்திமான்
சக்தி : 25-65
மஹிந்திரா நடவு மாஸ்டர் நெல் 4RO
டில்லகே
நடவு மாஸ்டர் நெல் 4RO
மூலம் மஹிந்திரா
சக்தி : ந / அ
Vst ஷக்தி 135 DI உள்ட்ர
டில்லகே
135 DI உள்ட்ர
மூலம் Vst ஷக்தி
சக்தி : 30 HP & More
மஹிந்திரா உருளைக்கிழங்கு பிளான்டெர்
விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்
உருளைக்கிழங்கு பிளான்டெர்
மூலம் மஹிந்திரா
சக்தி : 35-65 HP
க்ஹெடுட் டிராக்டர் டிப்பிங் டிரெய்லர்
ஹவுலேஜ்
டிராக்டர் டிப்பிங் டிரெய்லர்
மூலம் க்ஹெடுட்
சக்தி : ந / அ
மஹிந்திரா ட்ரோல்லேய்
டில்லகே
ட்ரோல்லேய்
மூலம் மஹிந்திரா
சக்தி : NA
ஃபார்ம் கிங் டிராக்டர் ஃப்ரண்ட் லோடர் & பேக்-ஹோ
அறுவடைக்குபின்
டிராக்டர் ஃப்ரண்ட் லோடர் & பேக்-ஹோ
மூலம் ஃபார்ம் கிங்
சக்தி : ந / அ
யுனிவர்சல் ஹெவி டியூட்டி திடமான சாகுபடி
டில்லகே
ஹெவி டியூட்டி திடமான சாகுபடி
மூலம் யுனிவர்சல்
சக்தி : 30-55
புல்ஸ் பவர் இரட்டைரோட்டர்Duro+
டில்லகே
இரட்டைரோட்டர்Duro+
மூலம் புல்ஸ் பவர்
சக்தி : 30-90 HP
ஃபார்ம் கிங் போஸ்ட் ஹோல் டிகர்
டில்லகே
போஸ்ட் ஹோல் டிகர்
மூலம் ஃபார்ம் கிங்
சக்தி : ந / அ
குபோடா PEM140DI
டில்லகே
PEM140DI
மூலம் குபோடா
சக்தி : N/A
ஜகஜித் போரிங் இயந்திரம்
டில்லகே
போரிங் இயந்திரம்
மூலம் ஜகஜித்
சக்தி : ந / அ
ஃபார்ம் கிங் டிரிப்பர்-ஒற்றை அச்சு
ஹவுலேஜ்
டிரிப்பர்-ஒற்றை அச்சு
மூலம் ஃபார்ம் கிங்
சக்தி : ந / அ

பிரத்யேக பிராண்டுகள்

டிராக்டர் இம்பெலெமென்ட பற்றி

"உங்கள் பண்ணைக்கு டிராக்டர் மட்டுமே தேவை, ஆனால் உங்கள் விவசாயத்திற்கு நிச்சயமாக க்கருவிகள் தேவை."

விவசாய கருவிகள் தொடக்ககாலம் முதல், விவசாய தொழில் முழுவதும், தோட்ட விவசாயம் சிறியதாக இருந்தாலும், கோதுமை சாகுபடி செய்த அளவு பெரியதாக இருந்தாலும், அனைவருக்கும், கருவிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. டிராக்டர்கள் தங்கள் பங்காளிகள், பண்ணை கருவிகள் இல்லாமல் முழுமையற்றதாக இருப்பதாக நாங்கள் உணருவதால், இந்த பயன்பாடு குறிப்பிட்ட கருவிகள் டிராக்டர் சந்திப்பில் அவற்றை இடம்பெறச் செய்கிறது. உழவு, உழவு, உழவு போன்ற கருவிகள், விவசாயம் மற்றும் தொடர்புடைய பணிகளை மிகவும் எளிதாகவும், திறமையாகவும் செய்து வருகின்றன. காட்சி மட்டுமல்ல, நாங்கள் விற்பனையாளர்களுடன் உங்களை இணைக்கிறோம், உங்களுக்கு சாத்தியமான வள வழங்குநர்கள் உள்ளூர் டீலர்கள். உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப சிறந்த கருவிகளை உங்களுக்காக பட்டியலிடுகிறோம், மேலும் நீங்கள் உங்களை விரைவான மற்றும் சந்தேகங்களின் உள்ளசரிபார்த்தீர்கள் என்றால், எங்கள் மிகவும் பயிற்சி பெற்ற வாடிக்கையாளர் நிர்வாகிகள் உங்களை நம்பிக்கையுடன் கரைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும், உங்களுக்கு ஒரு வெற்றி-வெற்றி நிலைமை அல்ல. சிறந்த செயல்படுத்த விலைகள் மற்றும் போர்டில் சிறந்த விற்பனையாளர்கள் ஆன்லைன் குறைந்தபட்ச கிளிக் பெரும்பாலான வெளியே நன்மை ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க. டிராக்டர் சந்திப்பு உங்கள் அனைத்து விவசாய தேவைகளுக்கும் ஒரு நிறுத்த தீர்வு உருவாக்குகிறது. நீ எதற்க்காக காத்திருக்கிறாய்? ஒரே கிளிக்கில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிறந்த கருவிகளின் பல்வேறு மத்தியில் சிறந்த கருவிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

டிராக்டர் கருவிகள் டிராக்டர் பண்ணை வேலை திறம்பட மற்றும் திறம்பட செய்ய டிராக்டர் உதவுகிறது. உழவு ப்பிக்கும் கருவிமற்றும் தளவாடங்களை ஏற்றுவதற்கு ஒரு கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் பெரும்பாலான விவசாய பணிகள் கருவிகளுடன் செய்யப்படுகிறது.

டிராக்டர்ஜங்ஷன் உங்களுக்கு என்ன தேவை என்று தெரியும். எந்த முயற்சியும் இல்லாமல், நீங்கள் எளிதாக ஒரே இடத்தில் விவசாய இந்தியா அனைத்து டிராக்டர் இணைப்புகள் காணலாம். இங்கே டிராக்டர்சந்தி, நீங்கள் அனைத்து டிராக்டர் கருவிகள் பட்டியல் கிடைக்கும், டிராக்டர் பாகங்கள், மினி டிராக்டர் கருவிகள், டிராக்டர் உபகரணங்கள், டிராக்டர் இணைப்புகள் பட்டியல் மற்றும் விவசாய இந்தியா டிராக்டர் இணைப்புகள் தங்கள் டிராக்டர் இணைப்புகள் விலை பட்டியல் மற்றும் டிராக்டர் கருவிகள் விலை.

மேலும் தகவல் தொடர்பான டிராக்டர் கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு, டிராக்டர் இணைப்புகள் இந்தியா மற்றும் டிராக்டர் கருவிகள் இந்தியா அதாவது ரோட்டவேட்டர், சாகுபடி, கலப்பை, ஹாரோ, டிரெய்லர் போன்றவை. எங்களை சந்திக்க.

close
close Icon

உங்கள் வலது டிராக்டர் மற்றும் கருவிகள் கண்டுபிடிக்க

புதிய டிராக்டர்கள்

பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

இம்பலெமென்ட்ஸ்

சான்றளிக்கப்பட்ட வியாபாரி பயன்படுத்திய டிராக்டர் வாங்க