பக்ஷிஷ் இம்பெலெமென்ட்ஸ்

பிரபலமானது பக்ஷிஷ் இம்பெலெமென்ட

பகுப்புகள்

வகைகள்

இம்பெல்மென்ட் கண்டறிய - 3

பக்ஷிஷ் ரோட்டாவதோர் வித் ஸீட் ட்ரில்ல Implement
அறுவடைக்குபின்

சக்தி : 40-60 HP

பக்ஷிஷ் ரோட்டவேட்டர் Implement
டில்லகே
ரோட்டவேட்டர்
மூலம் பக்ஷிஷ்

சக்தி : 40-60 HP

பக்ஷிஷ் வைக்கோல் ரீப்பர் Implement
அறுவடைக்குபின்
வைக்கோல் ரீப்பர்
மூலம் பக்ஷிஷ்

சக்தி : 35 HP & More

மேலும் செயல்பாடுகளை ஏற்றவும்

பிரத்யேக பிராண்டுகள்

மேலும் இம்பெலெமென்ட்ஸ் பகுப்புகள்

Sort Filter
scroll to top