யன்மார் இம்பெலெமென்ட்ஸ்

பிரபலமானது யன்மார் இம்பெலெமென்ட

பகுப்புகள்

வகைகள்

இம்பெல்மென்ட் கண்டறிய - 4

யன்மார் VP6D Implement
விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்
VP6D
மூலம் யன்மார்

சக்தி : 20 PS

யன்மார் AP6 Implement
விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்
AP6
மூலம் யன்மார்

சக்தி : 3 PS

யன்மார் VP8DN Implement
விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்
VP8DN
மூலம் யன்மார்

சக்தி : 20 PS

யன்மார் AP4 Implement
விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்
AP4
மூலம் யன்மார்

சக்தி : 3 PS

மேலும் செயல்பாடுகளை ஏற்றவும்

பிரத்யேக பிராண்டுகள்

மேலும் இம்பெலெமென்ட்ஸ் பகுப்புகள்

Sort Filter
scroll to top