బఖ్షిష్ పనిముట్లు

జనాదరణ బఖ్షిష్ పనిముట్లు

కేటగిరీలు

రకాలు

వ్యవసాయ సామగ్రి దొరికింది - 3

బఖ్షిష్ సీడ్ టిల్లర్‌తో రోటేవేటర్ Implement
హార్వెస్ట్ పోస్ట్

పవర్ : 40-60 HP

బఖ్షిష్ Rotavator Implement
దున్నడం
Rotavator
ద్వారా బఖ్షిష్

పవర్ : 40-60 HP

బఖ్షిష్ స్ట్రా రీపర్ Implement
హార్వెస్ట్ పోస్ట్
స్ట్రా రీపర్
ద్వారా బఖ్షిష్

పవర్ : 35 HP & More

మరిన్ని అమలులను లోడ్ చేయండి

ఫీచర్ చేసిన బ్రాండ్లు

మరిన్ని వర్గాన్ని అమలు చేస్తుంది

Sort Filter
scroll to top