நாட்டு மாடு மயிலை - நான்காம் இட்ரு

Category - Cow

Other
Price - ₹ 50000
UID - TJN157
Interested In Live Stock

By proceeding ahead you expressly agree to the Tractor Junctions terms and conditions*

Other Cow Specification

Category

Cow

Breed

Other

With Cub

No

Age

5 Years, 0 Months

Gender

Female

Seller Info

Name

Manikandaprabu

Mobile No.

+9191****1808

E-mail

[email protected]

District

Erode

State

Tamil Nadu

Overview

நல்ல சாதுவான நாட்டு மாடு, காலை மற்றும் மாலை இரண்டு லிட்டர் பால் கரக்கலம்.கால் அணைக்காமல் பால் கரக்கலாம். மாடுகள் அதிகம் உள்ளதால் பராமரிக்க முடியாமல் விற்கிறோம். ஜனவரி 10 ஆம் தேதி க்குள் கண்ணு போட்டு விடும். காங்கேயம் சேவலை காலையுடன் சினை சேர்க்க பட்டுள்ளது.

Description

Do you want to buy a நாட்டு மாடு மயிலை - நான்காம் இட்ரு Other Cow in Tamil Nadu? So, here you can find நாட்டு மாடு மயிலை - நான்காம் இட்ரு Other Cow in Erode, Tamil Nadu. You can buy நாட்டு மாடு மயிலை - நான்காம் இட்ரு Other Cow at an affordable price on Tractor Junction.

Here, available a Cow whose breed is Other. It is a Female Cow whose age is 5 years, 0 months. Its price is Rs. 50000/-

If you are interested in this நாட்டு மாடு மயிலை - நான்காம் இட்ரு Other Cow then fill the form and get all detail about the owner. This Other Cow is available in Tamil Nadu. If you want to buy this Cow then visit TractorJunction. If you want more information about நாட்டு மாடு மயிலை - நான்காம் இட்ரு Other Cow visit TractorJunction.

Listed On: 23-December-2020

Disclaimer:-

*The information shown here is uploaded by an animal owner. It is completely customer-to-customer business. TractorJunction provides you with a place where you can find used livestock. Check all the safety measures properly.

close Icon

Find Your Right Tractor and Implements

New Tractors

Used Tractors

Implements

Certified Dealer Buy Used Tractor