நெப்டியூன் HTP சில்வர் தெளிப்பான்கள்

தயாரிப்பு பகிர்

விலை: ₹4599

SKUTJ-Ne-89

பிராண்ட்நெப்டியூன்

பகுப்புகளதெளிப்பான்கள்

அவலிபிலிட்டிகையிருப்பில்

தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு

Output (Ltr/min) 14-22
Plunger 3 x 22
Pressure (kg/cm2) 20-45
Power (HP) 1.5-2
Dimensions 340 x 280 x 320

சிறந்த விலையைப் பெறுங்கள் HTP சில்வர்

கீழே உள்ள படிவத்தை விலைக்கு நிரப்பவும்

    நன்றி !

    Close