న్యూ హాలెండ్ Sky Watch- Tractor Track And Trace ఉపకరణాలు

Share Product

ధర: N/A

SKUTJ-NH-122

బ్రాండ్న్యూ హాలెండ్

వర్గంఉపకరణాలు

లభ్యతఅందుబాటులో ఉంది

New Holland Tractor Track and Trace Solution

  • Engine Ignition On/Off Status
  • Working Hours, RPM
  • Oil Pressure, Coolant Fuel Level Status 

వివరణ

New Holland always comes with new inventions. This time, New Holland comes with smart technology, i.e., Sky Watch. New Holland Sky Watch comes to provide comfort to farmers. With this feature, farmers can track their tractor from anywhere. This Sky Watch also detects the performance and fuel consumption of the tractor. You can use it as a productive feature for your tractor. 

సాంకేతిక నిర్దిష్టత

Track Your Tractor Live Location 

New Holland Sky Watch comes with a sensor that can easily track your tractor while sitting at home. Now, you don’t have to worry about the theft of a tractor.

Now You Can Find Your Nearest Dealer Location Easily 

This watch can help you to find your nearest dealer location easily. Now, you can find the nearest certified dealer in just a minute.

It has an Anti-Theft Feature 

New Holland Sky Watch comes with excellent anti-theft. The owner can get an SMS warning in case of fuel, parts, and tractor theft.

Additional Features 

  • Route navigation 
  • Comes with SOS Button
  • It calculates machine usage 
  • Live Dashboard feature

కోసం ఉత్తమ ధర పొందండి Sky Watch- Tractor Track and Trace

దయచేసి ధర కోసం క్రింది ఫారమ్‌ను పూరించండి

    ధన్యవాదాలు !