హుస్వర్నా 532RBS Backpack బ్రష్ కట్టర్

Share Product

ధర: ₹18999

SKUTJ-Hu-40

బ్రాండ్హుస్వర్నా

వర్గంబ్రష్ కట్టర్

లభ్యతఅందుబాటులో ఉంది

A compact backpack brushcutter, ideal for working on slopes. The engine vibration is effectively diverted through vibration dampeners. Equipped with Multi 300-2 grass knife.

వివరణ

  • Anti-vibration: 876 532RBS 2011-: 142042
  • Starting a cold engine requires less effort thanks to the air purge.
  • The stand alone starter makes it easy to change starter cord if needed.

సాంకేతిక నిర్దిష్టత

Engine
Power output
1.1 kW
Cylinder displacement
33.6 см³
Maximum power speed
7500 rpm
Idling speed
2500 rpm
Clutch engagement speed (±120)
3300 rpm
Torque, max.
1.7 Nm
Torque, max. at rpm
5500 rpm
Fuel tank volume
1.3 l
Fuel consumption
612 g/kWh
Spark plug
Champion RCJ6Y
Electrode gap
0.7 mm
Dimensions
Weight (excl. cutting equipment)
8.9 kg
Equipment
OEM Grass blade
Multi 300-2
OEM Harness
Integrated
Lubricant
Lubricant type
Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Sound And Noise 
Sound pressure level at operators ear
87 dB(A)
 

 

కోసం ఉత్తమ ధర పొందండి 532RBS Backpack

దయచేసి ధర కోసం క్రింది ఫారమ్‌ను పూరించండి

    ధన్యవాదాలు !