பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள் திருவண்ணாமலை

12 பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள் திருவண்ணாமலை நல்ல நிலையில் உள்ள இரண்டாவது கை டிராக்டர்களைக் கண்டுபிடிக்கவும் திருவண்ணாமலை டிராக்டர்ஜங்க்ஷனில் மட்டுமே. இங்கே, நீங்கள் பழைய டிராக்டர்களை விற்பனைக்கு பெறலாம் திருவண்ணாமலை சிறந்த விலையில். பயன்படுத்திய டிராக்டர் விலை திருவண்ணாமலை ரூ. 1,60,000 மட்டும்.

விலை

HP

மாவட்டம்

பிராண்ட்

மாடல்

ஆண்டு

கடைசியாக சேர்க்கப்பட்டது

டிராக்டர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது - 12

மேலும் டிராக்டர்களை ஏற்றவும்

பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள் கண்டுபிடிக்க திருவண்ணாமலை - செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர்கள் விற்பனைக்கு திருவண்ணாமலை

ஒரு பயன்படுத்திய டிராக்டர் கண்டுபிடிக்க திருவண்ணாமலை இடம்

நீங்கள் ஒரு இரண்டாம் கை டிராக்டர் தேடும் திருவண்ணாமலை?

ஆம் என்றால், நீங்கள் சரியான இடத்தில் இருக்கிறீர்கள். டிராக்டர்ஜங்ஷன் 100% சான்றளிக்கப்பட்ட டிராக்டர்கள் திருவண்ணாமலை இல் வழங்குகிறது.

இங்கே அனைத்து பழைய டிராக்டர்கள் ஒரு நியாயமான சந்தை விலையில் கிடைக்கும் திருவண்ணாமலை அதன் அம்சங்கள் மற்றும் முழு ஆவணங்களுடன்.

எத்தனை டிராக்டர்கள் கிடைக்கும் திருவண்ணாமலை?

தற்போது, 12 இரண்டாவது கை டிராக்டர்களை எண்ணுங்கள் திருவண்ணாமலை கூடிய இடம் மற்றும் சரிபார்க்கப்பட்ட வாங்குபவர் விவரங்கள் உள்ளன.

பயன்படுத்தப்பட்ட டிராக்டர் விலை திருவண்ணாமலை?

இங்கே, பயன்படுத்தப்பட்ட டிராக்டர்களின் விலை வரம்பு திருவண்ணாமலை பகுதி ரூ. 1,60,000 to Rs. 8,75,000. பொருத்தமான பழைய டிராக்டரை வாங்கவும்: உங்கள் பட்ஜெட்டில் இடம்.

டிராக்டர்ஜங்க்ஷனில், பழைய டிராக்டர்களை விற்பனைக்கு பெறுங்கள் திருவண்ணாமலை அவற்றின் சிறந்த பொருத்தமான விலையில்.

இருப்பிடத்தால் பயன்படுத்தப்படும் டிராக்டர்கள்

Sort Filter
scroll to top