சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா- டிராக்டர் கடன்கள் மற்றும் விவசாய உபகரணங்கள் நிதி

டிராக்டர்கள், டிரெய்லர்கள் மற்றும் பிற விவசாய கருவிகள் மற்றும் பாகங்கள் வாங்குவதற்கு நிதியளிக்க.

டிராக்டர் திட்டம்

1

Purpose

 To finance purchase of Tractors, Trailers and other agricultural implements and accessories.

2

Eligibility

Individuals, Partnership firms, companies, FSS, PACs engaged in agriculture and / or allied activities and having land holding of 8 acres of perennially irrigated land or 16 acres of dry land cultivating single crop in a year or 4 acres of irrigated land and cultivating minimum two crops in a year.

3

Nature of facility

Term Loan

 

4

Margin

     20%

 

5

Security

   Primary

 

 

 Collateral

-    Hypothecation of Tractor and other assets created out of Bank finance

-    Hypothecation of crops

-    Mortgage/charge on agricultural land

Total value of primary and collateral security should be at least 200% of the loan amount.

6

Insurance

 Assets created out of loan have to be insured for full value.

7

Interest Rate

Limit upto Rs.50,000/-

Above Rs.50,000/- upto Rs.5.00 lacs

Above Rs.5.00 lacs upto Rs.25.00 lacs

Above Rs.25.00 lacs

Base Rate + 0.50%

Base Rate + 1.00%

Base Rate + 1.50%

Base Rate + 2.00%

8

Processing Charges

   Upto Rs.25,000/-  : Nil

   @ Rs.120/- per lac or part thereof, maximum Rs.20,000/-.

9

Documentation Charges

Nil

10

Repayment

 Within 7-9 years.

 

மேலும் விவரங்களுக்கு, எங்கள் அருகிலுள்ள கிளையைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

பிற வங்கி கடன்

விரைவு இணைப்புகள்

scroll to top
Close
Call Now Request Call Back