वापरलेल्या ट्रॅक्टरची खरी किंमत मिळवा

Mahindra 275 TU XP Plus

जानिए अपने ट्रेक्टर की सही कीमत

पुढे जाऊन तुम्ही ट्रॅक्टर जंक्शनशी स्पष्टपणे सहमत आहात नियम आणि अटी*

Tractor Valuation

वापरलेल्या लोकप्रिय ट्रॅक्टर्ससाठी मूल्य विश्लेषण

2014 स्वराज 855 FE

सरासरी किंमत - ₹464594

₹364043 - ₹671000 64 याद्या

2015 स्वराज 855 FE

सरासरी किंमत - ₹495151

₹390000 - ₹600000 62 याद्या

2012 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹279661

₹130000 - ₹750000 59 याद्या

2017 स्वराज 855 FE

सरासरी किंमत - ₹543743

₹400000 - ₹620000 52 याद्या

2016 स्वराज 855 FE

सरासरी किंमत - ₹515458

₹350000 - ₹600000 48 याद्या

2013 स्वराज 855 FE

सरासरी किंमत - ₹424447

₹300000 - ₹510000 47 याद्या

2012 स्वराज 855 FE

सरासरी किंमत - ₹392727

₹300000 - ₹550000 47 याद्या

2014 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹379406

₹281660 - ₹500000 46 याद्या

2014 स्वराज 744 FE

सरासरी किंमत - ₹390237

₹210000 - ₹670000 46 याद्या

2012 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹342067

₹240000 - ₹450000 45 याद्या

2019 स्वराज 855 FE

सरासरी किंमत - ₹635745

₹590000 - ₹765000 43 याद्या

2013 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI MAHA SHAKTI

सरासरी किंमत - ₹342612

₹250000 - ₹480000 42 याद्या

2014 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹362541

₹275000 - ₹450000 42 याद्या

2012 महिंद्रा 475 DI

सरासरी किंमत - ₹327195

₹230000 - ₹600000 41 याद्या

2018 स्वराज 744 FE

सरासरी किंमत - ₹518000

₹310000 - ₹780000 41 याद्या

2018 स्वराज 855 FE

सरासरी किंमत - ₹585854

₹500000 - ₹650000 41 याद्या

2013 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹353333

₹300000 - ₹480000 39 याद्या

2013 न्यू हॉलंड 3630-टीएक्स सुपर

सरासरी किंमत - ₹423324

₹310000 - ₹550000 37 याद्या

2013 महिंद्रा 475 DI

सरासरी किंमत - ₹341731

₹210000 - ₹600000 37 याद्या

2013 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹290570

₹196095 - ₹485000 37 याद्या

2013 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹357891

₹200000 - ₹500000 37 याद्या

2014 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI MAHA SHAKTI

सरासरी किंमत - ₹362397

₹200000 - ₹451000 36 याद्या

2014 महिंद्रा 475 DI

सरासरी किंमत - ₹360457

₹250000 - ₹650000 35 याद्या

2016 स्वराज 744 FE

सरासरी किंमत - ₹457206

₹310000 - ₹700000 34 याद्या

2014 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹350735

₹185000 - ₹500000 34 याद्या

2015 स्वराज 744 FE

सरासरी किंमत - ₹404338

₹250000 - ₹500000 33 याद्या

2011 स्वराज 855 FE

सरासरी किंमत - ₹403169

₹350000 - ₹500000 33 याद्या

2011 फार्मट्रॅक 60

सरासरी किंमत - ₹344285

₹265000 - ₹400000 33 याद्या

2012 फार्मट्रॅक 45

सरासरी किंमत - ₹328516

₹240000 - ₹450000 33 याद्या

2014 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹304848

₹225000 - ₹465000 33 याद्या

2014 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹315781

₹265000 - ₹450000 32 याद्या

2015 महिंद्रा 475 DI

सरासरी किंमत - ₹370625

₹300000 - ₹480000 32 याद्या

2018 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹503008

₹400000 - ₹600000 32 याद्या

2017 सोनालिका DI 750III

सरासरी किंमत - ₹478844

₹410000 - ₹530000 32 याद्या

2016 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹329000

₹275000 - ₹430000 32 याद्या

2017 स्वराज 744 FE

सरासरी किंमत - ₹485469

₹350000 - ₹620000 32 याद्या

2013 स्वराज 744 FE

सरासरी किंमत - ₹364194

₹210000 - ₹470000 31 याद्या

2015 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹390674

₹300000 - ₹600000 31 याद्या

2016 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹420073

₹340000 - ₹525000 30 याद्या

2015 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹379667

₹300000 - ₹500000 30 याद्या

2012 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹312067

₹100000 - ₹400000 30 याद्या

2013 स्वराज 735 FE

सरासरी किंमत - ₹329167

₹190000 - ₹400000 30 याद्या

2011 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹268967

₹180000 - ₹400000 30 याद्या

2018 स्वराज 735 FE

सरासरी किंमत - ₹461190

₹365000 - ₹900000 30 याद्या

2011 फार्मट्रॅक 45

सरासरी किंमत - ₹307862

₹230000 - ₹425000 29 याद्या

2019 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹522245

₹400000 - ₹700000 29 याद्या

2015 न्यू हॉलंड 3630-टीएक्स सुपर

सरासरी किंमत - ₹439259

₹230000 - ₹575000 27 याद्या

2011 महिंद्रा 475 DI

सरासरी किंमत - ₹279407

₹190000 - ₹360000 27 याद्या

2017 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹458704

₹380000 - ₹550000 27 याद्या

2019 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹433291

₹350000 - ₹600000 26 याद्या

2016 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹511481

₹370000 - ₹678000 26 याद्या

2016 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹403692

₹345000 - ₹500000 26 याद्या

2017 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹390192

₹310000 - ₹650000 26 याद्या

2012 स्वराज 735 FE

सरासरी किंमत - ₹300038

₹200000 - ₹450000 26 याद्या

2018 महिंद्रा 475 DI

सरासरी किंमत - ₹475038

₹380000 - ₹625000 26 याद्या

2018 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹386560

₹225000 - ₹710000 25 याद्या

2012 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹288310

₹150000 - ₹450000 25 याद्या

2016 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹382000

₹310000 - ₹550000 25 याद्या

2014 न्यू हॉलंड 3630-टीएक्स सुपर

सरासरी किंमत - ₹462600

₹360000 - ₹550000 25 याद्या

2011 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI MAHA SHAKTI

सरासरी किंमत - ₹309800

₹250000 - ₹480000 25 याद्या

2012 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI MAHA SHAKTI

सरासरी किंमत - ₹317000

₹210000 - ₹400000 25 याद्या

2011 न्यू हॉलंड 3630 टीएक्स प्लस

सरासरी किंमत - ₹441640

₹280000 - ₹550000 25 याद्या

2011 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹307667

₹250000 - ₹400000 24 याद्या

2014 स्वराज 735 FE

सरासरी किंमत - ₹335833

₹200000 - ₹380000 24 याद्या

2011 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹325527

₹240000 - ₹650000 24 याद्या

2012 सोनालिका DI 750III

सरासरी किंमत - ₹364375

₹280000 - ₹435000 24 याद्या

2013 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹320458

₹240000 - ₹600000 24 याद्या

2017 जॉन डियर 5310

सरासरी किंमत - ₹646583

₹500000 - ₹1380000 24 याद्या

2018 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹447304

₹350000 - ₹510000 23 याद्या

2013 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹315130

₹210000 - ₹380000 23 याद्या

2019 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹476391

₹280000 - ₹580000 23 याद्या

2014 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹423000

₹360000 - ₹500000 22 याद्या

2017 महिंद्रा 475 DI

सरासरी किंमत - ₹418227

₹328000 - ₹520000 22 याद्या

2015 महिंद्रा Arjun Novo 605 Di-i

सरासरी किंमत - ₹500358

₹357871 - ₹600000 22 याद्या

2016 स्वराज 735 FE

सरासरी किंमत - ₹374060

₹300000 - ₹500000 22 याद्या

2019 स्वराज 735 FE

सरासरी किंमत - ₹494227

₹390000 - ₹650000 22 याद्या

2017 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹436818

₹400000 - ₹480000 22 याद्या

2017 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹432273

₹300000 - ₹560000 22 याद्या

2014 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹328409

₹210000 - ₹500000 22 याद्या

2014 सोनालिका DI 750III

सरासरी किंमत - ₹409182

₹280000 - ₹460000 22 याद्या

2018 महिंद्रा Arjun Novo 605 Di-i

सरासरी किंमत - ₹613810

₹495000 - ₹825000 21 याद्या

2013 फार्मट्रॅक 45

सरासरी किंमत - ₹335524

₹250000 - ₹400000 21 याद्या

2015 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI MAHA SHAKTI

सरासरी किंमत - ₹386603

₹325000 - ₹450000 21 याद्या

2016 महिंद्रा 475 DI

सरासरी किंमत - ₹393479

₹250000 - ₹500000 21 याद्या

2016 सोनालिका DI 750III

सरासरी किंमत - ₹479714

₹375000 - ₹812000 21 याद्या

2012 फार्मट्रॅक 60

सरासरी किंमत - ₹358822

₹180000 - ₹490000 21 याद्या

2019 पॉवरट्रॅक युरो 50

सरासरी किंमत - ₹544762

₹400000 - ₹650000 21 याद्या

2014 फार्मट्रॅक 45

सरासरी किंमत - ₹354431

₹250000 - ₹510000 21 याद्या

2012 स्वराज 744 FE

सरासरी किंमत - ₹358750

₹270000 - ₹390000 20 याद्या

2017 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹512238

₹450000 - ₹575000 20 याद्या

2012 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹289075

₹200000 - ₹430000 20 याद्या

2013 सोनालिका DI 35

सरासरी किंमत - ₹280800

₹220000 - ₹350000 20 याद्या

2016 सोनालिका DI 745 III

सरासरी किंमत - ₹391250

₹300000 - ₹460000 20 याद्या

2017 सोनालिका DI 35

सरासरी किंमत - ₹374000

₹320000 - ₹500000 20 याद्या

2018 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI MAHA SHAKTI

सरासरी किंमत - ₹471878

₹340000 - ₹530000 19 याद्या

2018 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹455579

₹350000 - ₹510000 19 याद्या

2015 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹329158

₹250000 - ₹400000 19 याद्या

2018 पॉवरट्रॅक युरो 50

सरासरी किंमत - ₹505809

₹340000 - ₹670000 19 याद्या

2018 सोनालिका DI 35

सरासरी किंमत - ₹396301

₹300000 - ₹480000 19 याद्या

2015 सोनालिका DI 35

सरासरी किंमत - ₹326316

₹260000 - ₹410000 19 याद्या

2013 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹415895

₹350000 - ₹540000 19 याद्या

2016 जॉन डियर 5310

सरासरी किंमत - ₹585657

₹450000 - ₹685000 19 याद्या

2019 स्वराज 744 FE

सरासरी किंमत - ₹556053

₹480000 - ₹650000 19 याद्या

2013 जॉन डियर 5055E

सरासरी किंमत - ₹441842

₹300000 - ₹590000 19 याद्या

2019 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹473263

₹375000 - ₹560000 19 याद्या

2011 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹276053

₹220000 - ₹350000 19 याद्या

2016 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹351309

₹270000 - ₹450000 19 याद्या

2013 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI MAHA SHAKTI

सरासरी किंमत - ₹315556

₹275000 - ₹350000 18 याद्या

2013 महिंद्रा अर्जुन 555 DI

सरासरी किंमत - ₹388889

₹325000 - ₹500000 18 याद्या

2017 पॉवरट्रॅक युरो 50

सरासरी किंमत - ₹470000

₹370000 - ₹700000 18 याद्या

2019 जॉन डियर 5105

सरासरी किंमत - ₹493056

₹350000 - ₹570000 18 याद्या

2016 न्यू हॉलंड 3630-टीएक्स सुपर

सरासरी किंमत - ₹490778

₹385000 - ₹585000 18 याद्या

2017 सोनालिका DI 745 III

सरासरी किंमत - ₹424444

₹365000 - ₹500000 18 याद्या

2017 स्वराज 960 FE

सरासरी किंमत - ₹558333

₹490000 - ₹600000 18 याद्या

2012 सोनालिका DI 60 RX

सरासरी किंमत - ₹390058

₹300050 - ₹450000 18 याद्या

2015 जॉन डियर 5310

सरासरी किंमत - ₹607778

₹450000 - ₹900000 18 याद्या

2019 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI MAHA SHAKTI

सरासरी किंमत - ₹507778

₹325000 - ₹600000 18 याद्या

2016 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI MAHA SHAKTI

सरासरी किंमत - ₹395118

₹310000 - ₹450000 17 याद्या

2017 स्वराज 735 FE

सरासरी किंमत - ₹417353

₹320000 - ₹550000 17 याद्या

2018 सोनालिका DI 750III

सरासरी किंमत - ₹530325

₹450000 - ₹600000 17 याद्या

2012 न्यू हॉलंड 3630-टीएक्स सुपर

सरासरी किंमत - ₹411176

₹300000 - ₹550000 17 याद्या

2011 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹265624

₹200000 - ₹385000 17 याद्या

2015 सोनालिका DI 750III

सरासरी किंमत - ₹427353

₹390000 - ₹500000 17 याद्या

2015 सोनालिका DI 60 RX

सरासरी किंमत - ₹501891

₹385152 - ₹890000 17 याद्या

2015 सोनालिका DI 745 III

सरासरी किंमत - ₹361250

₹290000 - ₹460000 16 याद्या

2015 फार्मट्रॅक 60

सरासरी किंमत - ₹453438

₹380000 - ₹550000 16 याद्या

2017 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹365574

₹315000 - ₹500000 16 याद्या

2017 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹400715

₹340000 - ₹600000 16 याद्या

2015 फार्मट्रॅक 45

सरासरी किंमत - ₹371563

₹250000 - ₹500000 16 याद्या

2017 फार्मट्रॅक 45

सरासरी किंमत - ₹423589

₹300000 - ₹480000 16 याद्या

2014 जॉन डियर 5050E

सरासरी किंमत - ₹485750

₹400000 - ₹600000 16 याद्या

2018 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹408125

₹360000 - ₹500000 16 याद्या

2013 न्यू हॉलंड 5500 टर्बो सुपर

सरासरी किंमत - ₹425063

₹290000 - ₹790000 16 याद्या

2015 महिंद्रा अर्जुन 555 DI

सरासरी किंमत - ₹463125

₹310000 - ₹600000 16 याद्या

2014 आयशर 241

सरासरी किंमत - ₹220919

₹174698 - ₹280000 16 याद्या

2019 पॉवरट्रॅक 439 प्लस

सरासरी किंमत - ₹427500

₹300000 - ₹550000 16 याद्या

वापरलेले ट्रॅक्टर मूल्यमापन (एफएक्यू)

उत्तर. फक्त ट्रॅक्टर विकत घेतल्यानंतर तुमचे ट्रॅक्टरचे मूल्य कमी होऊ लागते ज्याला घसारा म्हणतात. आपण आपले वापरलेले ट्रॅक्टर विक्री करता तेव्हा आपण ते ट्रॅक्टर ज्यावर विकत घेतले होते त्या किंमतीचे नसते. तर, हे वापरलेले ट्रॅक्टर मूल्यमापन साधन आपल्याला आपल्या ट्रॅक्टरचे ट्रॅक्टरचे खरे ट्रॅक्टर पुनर्विक्री मूल्य शोधण्यात मदत करते.

उत्तर. ही एक सोपी प्रक्रिया आहे जी आपल्याला काही सेकंदातच खरी मूल्य ट्रॅक्टर किंमत मिळवते. तुम्हाला ट्रॅक्टरशी संबंधित काही माहिती सांगावी लागेल जसे की आपला ट्रॅक्टर ब्रँड, मॉडेल नंबर, राज्य, खरेदीचे वर्ष, टायर अट, आपले नाव आणि मोबाइल नंबर. आता आपल्याला पुढे जाणे आवश्यक आहे, मूल्यांकन मिळवा नंतर आपल्याला योग्य वापरलेले ट्रॅक्टर मूल्य मिळेल.

उत्तर. ट्रॅक्टर जंक्शन वर, वापरलेल्या ट्रॅक्टरचे मूल्यांकन करा आणि नंतर आपले ट्रॅक्टर ब्रँडचे नाव निवडा, मॉडेल क्रमांक निवडा, राज्य निवडा, त्यानंतर मालक निवडा, ज्या वर्षी आपण आपले ट्रॅक्टर खरेदी केले आहे त्या नावाची निवड करा, आपले नाव आणि मोबाइल नंबर जोडण्याऐवजी ट्रॅक्टरची टायर स्थिती निवडा. नंतर पुढे जा, मूल्यांकन मिळवा आणि शेवटी आपणास आपले ट्रॅक्टरचे पुनर्विक्री मूल्य मिळेल.

उत्तर. वापरलेले ट्रॅक्टर मूल्य कॅल्क्युलेटर आमच्या तज्ञांनी बनवले आहेत. हे साधन आपल्या दिलेल्या ट्रॅक्टरच्या तपशीलांनुसार किंमत देते. मग हे साधन आपल्या ट्रॅक्टरच्या तपशीलांचा अभ्यास करते आणि आपल्याला वाजवी पुनर्विक्रेत ट्रॅक्टर किंमत देते.

उत्तर. वापरलेल्या ट्रॅक्टर मूल्यांकनाप्रमाणे आपण ट्रॅक्टर जंक्शन वर आपले जुने ट्रॅक्टर सहज विकू शकता. पुढे जा, ट्रॅक्टर ऑनलाईन विक्री करा आणि फॉर्म भरा आणि त्यानंतर आमची कार्यसंघ आपले ट्रॅक्टर विक्री. आपण आपले ट्रॅक्टर द्रुतगतीने विकू इच्छित असल्यास आपल्या ट्रॅक्टरचे फोटो अपलोड करा.

उत्तर. नाही, आपल्या सोयीसाठी ट्रॅक्टर जंक्शनने हे वैशिष्ट्य सुरू केले आहे. वापरलेले ट्रॅक्टर मूल्य विनामूल्य मार्गदर्शक आणि आपल्याला भारतात ट्रॅक्टरची पुनर्विक्री योग्य किंमत प्रदान करते.

उत्तर. आपण विक्री करू इच्छित आपल्या ट्रॅक्टरची योग्य किंमत आपण जाणून घेऊ इच्छित असल्यास आपल्याला आपल्या टायरची अट देखील द्यावी लागेल कारण त्याचा किंमतीवर परिणाम होतो.

उत्तर. होय, ट्रॅक्टर जंक्शन हे भारताचे प्रथम क्रमांकाचे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे जिथे आपल्याला सर्व ब्रँडचे ट्रॅक्टर आणि त्यांची वैशिष्ट्ये मिळतात. ट्रॅक्टर जंक्शन वर आपण आपले वापरलेले ट्रॅक्टर देखील विकू शकता. वापरलेल्या ट्रॅक्टर मूल्यांकनांमधून आपल्याला आपल्या ट्रॅक्टरला उचित किंमत मिळते आणि त्यामधून आपण आपले ट्रॅक्टर सहज विक्री करू शकता.

close
close Icon

आपला योग्य ट्रॅक्टर आणि घटक शोधा

नवीन ट्रॅक्टर

वापरलेले ट्रॅक्टर

इम्पलिमेन्ट्स

प्रमाणित विक्रेता वापरलेले ट्रॅक्टर खरेदी करा