Finance

वापरलेल्या ट्रॅक्टरची खरी किंमत मिळवा

जानिए अपने ट्रैक्टर की सही कीमत

पुढे जाऊन तुम्ही ट्रॅक्टर जंक्शनशी स्पष्टपणे सहमत आहात नियम आणि अटी*

वापरलेल्या लोकप्रिय ट्रॅक्टर्ससाठी मूल्य विश्लेषण

2018 स्वराज 744 एफई

सरासरी किंमत - ₹442390.93333333

₹310000 - ₹710000 105 याद्या

2015 स्वराज 744 एफई

सरासरी किंमत - ₹345930.07228916

₹240000 - ₹520000 83 याद्या

2015 स्वराज 855 एफई

सरासरी किंमत - ₹425836.32467532

₹332001 - ₹850000 77 याद्या

2013 महिंद्रा 475 डी आई

सरासरी किंमत - ₹288603.78082192

₹190000 - ₹400000 73 याद्या

2019 स्वराज 744 एफई

सरासरी किंमत - ₹453197.71830986

₹405001 - ₹590000 71 याद्या

2017 स्वराज 744 एफई

सरासरी किंमत - ₹416357.5

₹339001 - ₹580000 70 याद्या

2020 स्वराज 744 एफई

सरासरी किंमत - ₹479025.34782609

₹445000 - ₹670000 69 याद्या

2014 महिंद्रा 475 डी आई

सरासरी किंमत - ₹311956.22058824

₹245000 - ₹650000 68 याद्या

2014 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹335261.25373134

₹200000 - ₹451000 67 याद्या

2014 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹327167.73134328

₹235001 - ₹410000 67 याद्या

2015 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹326805.97014925

₹235000 - ₹450000 67 याद्या

2013 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹300092.61538462

₹150000 - ₹400000 65 याद्या

2018 स्वराज 855 एफई

सरासरी किंमत - ₹493093.75

₹418000 - ₹650000 64 याद्या

2013 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹325066.3015873

₹134200 - ₹520000 63 याद्या

2018 पॉवरट्रॅक युरो 50

सरासरी किंमत - ₹448307.88888889

₹270000 - ₹750000 63 याद्या

2020 स्वराज 855 एफई

सरासरी किंमत - ₹520158.73015873

₹20000 - ₹700000 63 याद्या

2014 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹349838.70967742

₹275000 - ₹481000 62 याद्या

2017 स्वराज 855 एफई

सरासरी किंमत - ₹491930.01612903

₹384001 - ₹700000 62 याद्या

2014 स्वराज 855 एफई

सरासरी किंमत - ₹408823.51612903

₹312001 - ₹600000 62 याद्या

2019 स्वराज 735 एफई

सरासरी किंमत - ₹414383.64516129

₹348000 - ₹700000 62 याद्या

2018 स्वराज 735 एफई

सरासरी किंमत - ₹375274.2295082

₹317001 - ₹535000 61 याद्या

2016 स्वराज 744 एफई

सरासरी किंमत - ₹390166.66666667

₹310000 - ₹700000 60 याद्या

2019 स्वराज 855 एफई

सरासरी किंमत - ₹543183.73333333

₹370000 - ₹700000 60 याद्या

2013 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹303741.06779661

₹247000 - ₹450000 59 याद्या

2018 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹481723.80701754

₹369001 - ₹1000000 57 याद्या

2015 स्वराज 735 एफई

सरासरी किंमत - ₹292877.19298246

₹230000 - ₹400000 57 याद्या

2016 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹392003.35714286

₹315000 - ₹550000 56 याद्या

2013 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹264481.48148148

₹186000 - ₹485000 54 याद्या

2017 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹382889.14814815

₹120000 - ₹480000 54 याद्या

2015 महिंद्रा 475 डी आई

सरासरी किंमत - ₹344396.49056604

₹160000 - ₹563000 53 याद्या

2014 स्वराज 744 एफई

सरासरी किंमत - ₹341830.18867925

₹210000 - ₹450000 53 याद्या

2018 महिंद्रा 475 डी आई

सरासरी किंमत - ₹409433.96226415

₹340000 - ₹625000 53 याद्या

2014 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹277634.61538462

₹180000 - ₹450000 52 याद्या

2020 स्वराज 735 एफई

सरासरी किंमत - ₹424788.46153846

₹380000 - ₹610000 52 याद्या

2021 महिंद्रा 575 डीआय एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹561480.76923077

₹380000 - ₹1401000 52 याद्या

2014 स्वराज 735 एफई

सरासरी किंमत - ₹299215.98039216

₹200000 - ₹520000 51 याद्या

2022 महिंद्रा 575 डीआय एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹579823.52941176

₹500000 - ₹1501000 51 याद्या

2013 स्वराज 855 एफई

सरासरी किंमत - ₹389081.8

₹294001 - ₹500000 50 याद्या

2017 महिंद्रा 475 डी आई

सरासरी किंमत - ₹375376.28

₹309000 - ₹480000 50 याद्या

2017 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹339108.92

₹286000 - ₹480000 50 याद्या

2017 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹430020.18

₹225000 - ₹550000 50 याद्या

2019 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹393960.48

₹280000 - ₹520000 50 याद्या

2020 महिंद्रा 575 डीआय एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹470500

₹452000 - ₹580000 50 याद्या

2021 महिंद्रा 275 डीआय एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹461100

₹380000 - ₹650000 50 याद्या

2015 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹363224.81632653

₹293001 - ₹525000 49 याद्या

2015 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹329177.30612245

₹279001 - ₹450000 49 याद्या

2019 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹385138.7755102

₹342000 - ₹500000 49 याद्या

2016 महिंद्रा 475 डी आई

सरासरी किंमत - ₹336512.39583333

₹250000 - ₹480000 48 याद्या

2016 स्वराज 735 एफई

सरासरी किंमत - ₹327569.27083333

₹200000 - ₹500000 48 याद्या

2021 स्वराज 735 एफई

सरासरी किंमत - ₹454916.66666667

₹360000 - ₹550000 48 याद्या

2016 स्वराज 855 एफई

सरासरी किंमत - ₹458804.65217391

₹350000 - ₹600000 46 याद्या

2018 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹404369.82608696

₹314001 - ₹500000 46 याद्या

2019 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹493561.06521739

₹400000 - ₹700000 46 याद्या

2017 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹472928.06666667

₹371000 - ₹775000 45 याद्या

2016 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹297955.55555556

₹225000 - ₹365000 45 याद्या

2020 पॉवरट्रॅक युरो 50

सरासरी किंमत - ₹522800

₹445000 - ₹720000 45 याद्या

2019 जॉन डियर 5105

सरासरी किंमत - ₹440772.72727273

₹350000 - ₹570000 44 याद्या

2018 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹347250

₹290000 - ₹450000 44 याद्या

2020 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹394784.54545455

₹250000 - ₹590000 44 याद्या

2020 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹539113.63636364

₹67000 - ₹750000 44 याद्या

2018 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹369209.30232558

₹225000 - ₹710000 43 याद्या

2014 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹263651.44186047

₹198001 - ₹465000 43 याद्या

2019 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹443814.46511628

₹386001 - ₹600000 43 याद्या

2019 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹407013.57142857

₹320000 - ₹565000 42 याद्या

2014 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹312500

₹185000 - ₹480000 42 याद्या

2014 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹274476.42857143

₹125000 - ₹400000 42 याद्या

2013 स्वराज 744 एफई

सरासरी किंमत - ₹316414.80487805

₹200000 - ₹465000 41 याद्या

2019 महिंद्रा 475 डी आई

सरासरी किंमत - ₹443031.90243902

₹374001 - ₹580000 41 याद्या

2013 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹304975.7804878

₹210000 - ₹480000 41 याद्या

2020 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹446707.31707317

₹320000 - ₹650000 41 याद्या

2016 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹348825.475

₹280000 - ₹450000 40 याद्या

2017 स्वराज 735 एफई

सरासरी किंमत - ₹346400

₹291000 - ₹500000 40 याद्या

2018 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹481175

₹403000 - ₹600000 40 याद्या

2015 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹282717.94871795

₹240000 - ₹430000 39 याद्या

2018 जॉन डियर 5045 D

सरासरी किंमत - ₹442025.64102564

₹340000 - ₹700000 39 याद्या

2013 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹275171.07692308

₹219001 - ₹550000 39 याद्या

2016 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹359589.74358974

₹268000 - ₹450000 39 याद्या

2017 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹401158.05263158

₹300000 - ₹560000 38 याद्या

2017 पॉवरट्रॅक युरो 50

सरासरी किंमत - ₹439405.59459459

₹280000 - ₹700000 37 याद्या

2019 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹524783.75675676

₹370000 - ₹700000 37 याद्या

2020 महिंद्रा 475 डी आई

सरासरी किंमत - ₹451000

₹410000 - ₹630000 37 याद्या

2021 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹544864.86486486

₹440000 - ₹625000 37 याद्या

2018 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹419049

₹340000 - ₹550000 36 याद्या

2016 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹327639.16666667

₹190000 - ₹500000 36 याद्या

2017 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹393872.25

₹323001 - ₹700000 36 याद्या

2020 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹502388.88888889

₹424000 - ₹680000 36 याद्या

2022 स्वराज 744 XT

सरासरी किंमत - ₹574860.61111111

₹534982 - ₹715000 36 याद्या

2013 न्यू हॉलंड 3630-टीएक्स सुपर

सरासरी किंमत - ₹389000.11428571

₹255001 - ₹550000 35 याद्या

2020 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹465547.14285714

₹365000 - ₹562285 35 याद्या

2019 पॉवरट्रॅक युरो 50

सरासरी किंमत - ₹486885.91428571

₹400000 - ₹640000 35 याद्या

2020 स्वराज 744 XT

सरासरी किंमत - ₹474701.41176471

₹445000 - ₹625000 34 याद्या

2013 स्वराज 735 एफई

सरासरी किंमत - ₹298030.45454545

₹223001 - ₹350000 33 याद्या

2019 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹458344.33333333

₹360000 - ₹560000 33 याद्या

2016 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹322178.54545455

₹250000 - ₹600000 33 याद्या

2014 महिंद्रा अर्जुन 555 DI

सरासरी किंमत - ₹414030.3030303

₹225000 - ₹810000 33 याद्या

2021 पॉवरट्रॅक युरो 50

सरासरी किंमत - ₹538484.84848485

₹450000 - ₹650000 33 याद्या

2017 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹337218.75

₹150000 - ₹425000 32 याद्या

2018 जॉन डियर 5310

सरासरी किंमत - ₹616093.75

₹490000 - ₹920000 32 याद्या

2021 स्वराज 855 एफई

सरासरी किंमत - ₹607437.5

₹561000 - ₹740000 32 याद्या

2020 महिंद्रा 475 डीआय एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹448250

₹420000 - ₹670000 32 याद्या

2013 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹290483.87096774

₹185000 - ₹370000 31 याद्या

2018 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹412032.61290323

₹346001 - ₹510000 31 याद्या

2018 सोनालिका DI 35

सरासरी किंमत - ₹353539.87096774

₹265000 - ₹480000 31 याद्या

2013 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹374258.06451613

₹260000 - ₹540000 31 याद्या

2016 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹452016.22580645

₹320000 - ₹580000 31 याद्या

2014 सोनालिका डी आई 745 III

सरासरी किंमत - ₹289465.09677419

₹225000 - ₹380000 31 याद्या

2019 सोनालिका DI 35

सरासरी किंमत - ₹379613.35483871

₹300000 - ₹520000 31 याद्या

2018 महिंद्रा अर्जुन 555 DI

सरासरी किंमत - ₹469968.16129032

₹398001 - ₹725000 31 याद्या

2015 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹304076.03225806

₹240000 - ₹410000 31 याद्या

2017 जॉन डियर 5310

सरासरी किंमत - ₹590838.70967742

₹451000 - ₹1380000 31 याद्या

2018 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹337120.03225806

₹265000 - ₹405000 31 याद्या

2017 मॅसी फर्ग्युसन 7250 पॉवर अप

सरासरी किंमत - ₹401677.67741935

₹344001 - ₹545000 31 याद्या

2021 महिंद्रा 475 डीआय एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹517806.77419355

₹470000 - ₹610000 31 याद्या

2021 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI

सरासरी किंमत - ₹474451.61290323

₹350000 - ₹580000 31 याद्या

2015 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹365159.37931034

₹280000 - ₹500000 29 याद्या

2017 महिंद्रा युवो 575 डीआई

सरासरी किंमत - ₹418214.10344828

₹350000 - ₹600000 29 याद्या

2015 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹337965.86206897

₹275001 - ₹550000 29 याद्या

2019 जॉन डियर 5310

सरासरी किंमत - ₹617759.65517241

₹437420 - ₹825000 29 याद्या

2019 मॅसी फर्ग्युसन 7250 पॉवर अप

सरासरी किंमत - ₹440759.13793103

₹400000 - ₹555000 29 याद्या

2018 जॉन डियर 5036 D

सरासरी किंमत - ₹361000.24137931

₹230000 - ₹470000 29 याद्या

2021 स्वराज 744 एफई

सरासरी किंमत - ₹549344.82758621

₹486000 - ₹1240000 29 याद्या

2022 स्वराज 855 एफई

सरासरी किंमत - ₹640528.55172414

₹623000 - ₹800000 29 याद्या

2013 फार्मट्रॅक 45

सरासरी किंमत - ₹322142.82142857

₹250000 - ₹520000 28 याद्या

2017 सोनालिका डी आई 750III

सरासरी किंमत - ₹444928.64285714

₹320000 - ₹525000 28 याद्या

2013 आयशर 242

सरासरी किंमत - ₹203321.42857143

₹145000 - ₹500000 28 याद्या

2016 जॉन डियर 5310

सरासरी किंमत - ₹529374.10714286

₹419000 - ₹850000 28 याद्या

2016 सोनालिका डी आई 750III

सरासरी किंमत - ₹406821.42857143

₹306000 - ₹812000 28 याद्या

2013 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹280000

₹220000 - ₹500000 28 याद्या

2019 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹355785.96428571

₹225000 - ₹450000 28 याद्या

2014 न्यू हॉलंड 3630-टीएक्स सुपर

सरासरी किंमत - ₹3726296.2962963

₹271000 - ₹90000000 27 याद्या

2015 सोनालिका DI 35

सरासरी किंमत - ₹292222.22222222

₹240000 - ₹425000 27 याद्या

2019 महिंद्रा 415 DI

सरासरी किंमत - ₹421118.25925926

₹350000 - ₹700000 27 याद्या

2014 फार्मट्रॅक 45

सरासरी किंमत - ₹334370.51851852

₹225000 - ₹450000 27 याद्या

2021 स्वराज 744 XT

सरासरी किंमत - ₹544469.62962963

₹495000 - ₹700000 27 याद्या

2021 जॉन डियर 5105

सरासरी किंमत - ₹532296.2962963

₹448000 - ₹720000 27 याद्या

2019 महिंद्रा 575 डीआय एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹419075

₹412001 - ₹535000 27 याद्या

2018 महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 डी-आई 2WD

सरासरी किंमत - ₹526000

₹400000 - ₹825000 26 याद्या

2018 सोनालिका डी आई 750III

सरासरी किंमत - ₹496443.65384615

₹357001 - ₹800000 26 याद्या

2014 सोनालिका DI 35

सरासरी किंमत - ₹269384.61538462

₹226000 - ₹385000 26 याद्या

2020 जॉन डियर 5105

सरासरी किंमत - ₹438923.07692308

₹400000 - ₹550000 26 याद्या

2021 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹609461.5

₹541000 - ₹799000 26 याद्या

2022 सोनालिका DI 35

सरासरी किंमत - ₹454692.30769231

₹370000 - ₹535000 26 याद्या

2015 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹275840.2

₹200000 - ₹380000 25 याद्या

2013 सोनालिका DI 35

सरासरी किंमत - ₹243223.2

₹212000 - ₹325000 25 याद्या

2014 आयशर 242

सरासरी किंमत - ₹198951.68

₹163001 - ₹290000 25 याद्या

2019 पॉवरट्रॅक 439 प्लस

सरासरी किंमत - ₹403447.6

₹300000 - ₹510000 25 याद्या

2021 महिंद्रा 585 डीआई एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹574640

₹495000 - ₹670000 25 याद्या

2014 जॉन डियर 5050 D

सरासरी किंमत - ₹370833.33333333

₹270000 - ₹455000 24 याद्या

2017 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹376458.33333333

₹275000 - ₹455000 24 याद्या

2018 पॉवरट्रॅक 439 प्लस

सरासरी किंमत - ₹380958.5

₹294001 - ₹500000 24 याद्या

2017 महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 डी-आई 2WD

सरासरी किंमत - ₹510583.54166667

₹385000 - ₹735000 24 याद्या

2014 आयशर 333

सरासरी किंमत - ₹277083.45833333

₹215001 - ₹330000 24 याद्या

2014 आयशर 241

सरासरी किंमत - ₹207487.41666667

₹155000 - ₹250000 24 याद्या

2015 न्यू हॉलंड 3630-टीएक्स सुपर

सरासरी किंमत - ₹419782.60869565

₹230000 - ₹520000 23 याद्या

2018 महिंद्रा 415 DI

सरासरी किंमत - ₹381956.52173913

₹328000 - ₹500000 23 याद्या

2014 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹283043.65217391

₹224001 - ₹360000 23 याद्या

2015 महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 डी-आई 2WD

सरासरी किंमत - ₹471690.13043478

₹348001 - ₹600000 23 याद्या

2017 सोनालिका डी आई 745 III

सरासरी किंमत - ₹391521.73913043

₹305000 - ₹500000 23 याद्या

2020 महिंद्रा अर्जुन 555 DI

सरासरी किंमत - ₹603956.52173913

₹480000 - ₹1000000 23 याद्या

2021 महिंद्रा 275 DI TU

सरासरी किंमत - ₹438159.13043478

₹417000 - ₹628660 23 याद्या

2022 स्वराज 735 एफई

सरासरी किंमत - ₹488913.04347826

₹470000 - ₹600000 23 याद्या

2022 महिंद्रा 475 डीआय एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹526130.43478261

₹470000 - ₹620000 23 याद्या

2017 जॉन डियर 5045 D

सरासरी किंमत - ₹452682

₹352001 - ₹595000 22 याद्या

2019 महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 डी-आई 2WD

सरासरी किंमत - ₹636363.86363636

₹481001 - ₹1250000 22 याद्या

2018 फार्मट्रॅक 45

सरासरी किंमत - ₹443318.36363636

₹355000 - ₹550000 22 याद्या

2015 आयशर 333

सरासरी किंमत - ₹285091.04545455

₹229001 - ₹380000 22 याद्या

2016 महिंद्रा अर्जुन 555 DI

सरासरी किंमत - ₹409318.18181818

₹330000 - ₹565000 22 याद्या

2020 कुबोटा MU4501 2WD

सरासरी किंमत - ₹537391.81818182

₹425000 - ₹650000 22 याद्या

2016 महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 डी-आई 2WD

सरासरी किंमत - ₹488090.90909091

₹375000 - ₹650000 22 याद्या

2016 पॉवरट्रॅक युरो 50

सरासरी किंमत - ₹382727.27272727

₹315000 - ₹500000 22 याद्या

2020 महिंद्रा 575 DI

सरासरी किंमत - ₹508090.90909091

₹165000 - ₹850000 22 याद्या

2020 महिंद्रा 275 डीआय एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹414318.18181818

₹369000 - ₹530000 22 याद्या

2021 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹383727.81818182

₹340000 - ₹465000 22 याद्या

2022 महिंद्रा 275 डीआय एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹476590.90909091

₹400000 - ₹560000 22 याद्या

2013 महिंद्रा अर्जुन 555 DI

सरासरी किंमत - ₹366143.14285714

₹279001 - ₹500000 21 याद्या

2016 फार्मट्रॅक 60

सरासरी किंमत - ₹439143

₹330001 - ₹520000 21 याद्या

2016 महिंद्रा युवराज 215 NXT

सरासरी किंमत - ₹187904.76190476

₹123000 - ₹350000 21 याद्या

2019 महिंद्रा अर्जुन 555 DI

सरासरी किंमत - ₹529333.33333333

₹437000 - ₹780000 21 याद्या

2019 जॉन डियर 5045 D

सरासरी किंमत - ₹491047.61904762

₹420000 - ₹800000 21 याद्या

2014 महिंद्रा 595 DI टर्बो

सरासरी किंमत - ₹341952.38095238

₹215000 - ₹500000 21 याद्या

2020 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹379048

₹320000 - ₹500000 21 याद्या

2020 मॅसी फर्ग्युसन 7250 पॉवर अप

सरासरी किंमत - ₹494857.14285714

₹350000 - ₹850000 21 याद्या

2019 सोनालिका 745 डीआय III सिकंदर

सरासरी किंमत - ₹405106.66666667

₹370000 - ₹580000 21 याद्या

2020 जॉन डियर 5310

सरासरी किंमत - ₹681238.0952381

₹592000 - ₹1250000 21 याद्या

2020 सोनालिका 745 डीआय III सिकंदर

सरासरी किंमत - ₹448095.23809524

₹407000 - ₹610000 21 याद्या

2021 आयशर 380

सरासरी किंमत - ₹448857.14285714

₹433000 - ₹560000 21 याद्या

2017 महिंद्रा 265 DI

सरासरी किंमत - ₹318509.1

₹244001 - ₹380000 20 याद्या

2015 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI महान

सरासरी किंमत - ₹384550

₹225000 - ₹550000 20 याद्या

2017 फार्मट्रॅक 45

सरासरी किंमत - ₹393021.65

₹329001 - ₹498000 20 याद्या

2014 जॉन डियर 5050E

सरासरी किंमत - ₹446800

₹295000 - ₹600000 20 याद्या

2017 महिंद्रा 415 DI

सरासरी किंमत - ₹360150

₹300000 - ₹550000 20 याद्या

2019 सोनालिका सिकंदर डीआय 35

सरासरी किंमत - ₹404500

₹329000 - ₹680000 20 याद्या

2021 कुबोटा MU4501 2WD

सरासरी किंमत - ₹581600

₹520000 - ₹700000 20 याद्या

2022 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹542000

₹524000 - ₹640000 20 याद्या

2015 महिंद्रा 575 डीआय एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹304600

₹298000 - ₹430000 20 याद्या

2018 महिंद्रा 575 डीआय एक्सपी प्लस

सरासरी किंमत - ₹382800

₹374000 - ₹550000 20 याद्या

2018 महिंद्रा युवो 275 डीआई

सरासरी किंमत - ₹366052.89473684

₹250000 - ₹550000 19 याद्या

2015 फार्मट्रॅक 45

सरासरी किंमत - ₹355579.15789474

₹250000 - ₹455000 19 याद्या

2016 सोनालिका DI 35

सरासरी किंमत - ₹311789.47368421

₹259000 - ₹390000 19 याद्या

2017 महिंद्रा अर्जुन 555 DI

सरासरी किंमत - ₹445943.15789474

₹300000 - ₹580000 19 याद्या

2014 फार्मट्रॅक 60

सरासरी किंमत - ₹341368.42105263

₹160000 - ₹500000 19 याद्या

2016 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹351102.05263158

₹280000 - ₹480000 19 याद्या

2017 स्वराज 960 एफई

सरासरी किंमत - ₹525607.94736842

₹390000 - ₹750000 19 याद्या

2018 महिंद्रा युवो 575 डीआई

सरासरी किंमत - ₹450951.57894737

₹386000 - ₹535000 19 याद्या

2015 जॉन डियर 5310

सरासरी किंमत - ₹556052.78947368

₹390001 - ₹900000 19 याद्या

2013 आयशर 241

सरासरी किंमत - ₹193253.73684211

₹146001 - ₹250000 19 याद्या

2020 पॉवरट्रॅक 439 प्लस

सरासरी किंमत - ₹400790

₹335000 - ₹550000 19 याद्या

2020 सोनालिका DI 50 सिकन्दर

सरासरी किंमत - ₹521315.78947368

₹417000 - ₹690000 19 याद्या

2020 महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 डी-आई 2WD

सरासरी किंमत - ₹619736.84210526

₹529000 - ₹800000 19 याद्या

2021 प्रीत 6049

सरासरी किंमत - ₹478210.52631579

₹440000 - ₹550000 19 याद्या

2015 सोनालिका डी आई 745 III

सरासरी किंमत - ₹309833.33333333

₹263000 - ₹460000 18 याद्या

2013 महिंद्रा युवराज 215 NXT

सरासरी किंमत - ₹163591.72222222

₹101001 - ₹260000 18 याद्या

2014 पॉवरट्रॅक 439 प्लस

सरासरी किंमत - ₹267000

₹180000 - ₹400000 18 याद्या

2013 पॉवरट्रॅक 439 प्लस

सरासरी किंमत - ₹301166.66666667

₹200000 - ₹390000 18 याद्या

2018 सोनालिका DI 47 RX

सरासरी किंमत - ₹432611.44444444

₹337001 - ₹530000 18 याद्या

2018 पॉवरट्रॅक 434 डीएस

सरासरी किंमत - ₹354277.88888889

₹259001 - ₹450000 18 याद्या

2017 सोनालिका DI 35

सरासरी किंमत - ₹324555.77777778

₹278001 - ₹410000 18 याद्या

2017 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI प्लॅनेटरी प्लस

सरासरी किंमत - ₹377305.72222222

₹313001 - ₹480000 18 याद्या

2020 आयशर 485

सरासरी किंमत - ₹486111.11111111

₹417000 - ₹600000 18 याद्या

2019 स्वराज 744 XT

सरासरी किंमत - ₹418056.38888889

₹350000 - ₹550000 18 याद्या

2015 मॅसी फर्ग्युसन 1035 DI महाशक्ती

सरासरी किंमत - ₹317058.82352941

₹238000 - ₹425000 17 याद्या

2018 फार्मट्रॅक चॅम्पियन XP 41

सरासरी किंमत - ₹393411.76470588

₹323000 - ₹470000 17 याद्या

2013 पॉवरट्रॅक 439 डी एस सुपर सेवर

सरासरी किंमत - ₹249764.70588235

₹150000 - ₹350000 17 याद्या

2014 मॅसी फर्ग्युसन 241 DI महान

सरासरी किंमत - ₹366176.47058824

₹270000 - ₹460000 17 याद्या

2016 सोनालिका डी आई 745 III

सरासरी किंमत - ₹373764.70588235

₹283000 - ₹520000 17 याद्या

2013 सोनालिका DI 60 RX

सरासरी किंमत - ₹359176.64705882

₹275001 - ₹475000 17 याद्या

2018 सोनालिका 745 डीआय III सिकंदर

सरासरी किंमत - ₹404882.70588235

₹337001 - ₹520000 17 याद्या

2019 जॉन डियर 5036 D

सरासरी किंमत - ₹403687.52941176

₹348000 - ₹450000 17 याद्या

2017 सोनालिका DI 47 RX

सरासरी किंमत - ₹392647.05882353

₹310000 - ₹490000 17 याद्या

2018 मॅसी फर्ग्युसन 7250 पॉवर अप

सरासरी किंमत - ₹415706.47058824

₹350000 - ₹575000 17 याद्या

2017 आयशर 333

सरासरी किंमत - ₹292647.05882353

₹260000 - ₹375000 17 याद्या

2022 महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 डी-आई 2WD

सरासरी किंमत - ₹652823.52941176

₹650000 - ₹653000 17 याद्या

2018 सोनालिका डी आई 740 III S3

सरासरी किंमत - ₹378125

₹300000 - ₹480000 16 याद्या

2014 पॉवरट्रॅक 434 डीएस

सरासरी किंमत - ₹235125.125

₹194000 - ₹310000 16 याद्या

2018 आयशर 333

सरासरी किंमत - ₹315812.5

₹225000 - ₹400000 16 याद्या

2017 सोनालिका डी आई 740 III S3

सरासरी किंमत - ₹342250.25

₹222001 - ₹450000 16 याद्या

2013 जॉन डियर 5055E

सरासरी किंमत - ₹418062.5

₹324000 - ₹560000 16 याद्या

2013 फार्मट्रॅक 60

सरासरी किंमत - ₹347312.5

₹200000 - ₹500000 16 याद्या

2016 न्यू हॉलंड 3630-टीएक्स सुपर

सरासरी किंमत - ₹444937.8125

₹310001 - ₹555000 16 याद्या

2018 फार्मट्रॅक चॅम्पियन 39

सरासरी किंमत - ₹371125.25

₹282001 - ₹495000 16 याद्या

2014 मॅसी फर्ग्युसन 7250

सरासरी किंमत - ₹370937.5

₹315000 - ₹500000 16 याद्या

2016 जॉन डियर 5045 D

सरासरी किंमत - ₹363812.5

₹200000 - ₹560000 16 याद्या

2015 सोनालिका 745 डीआय III सिकंदर

सरासरी किंमत - ₹317000.5625

₹268001 - ₹500000 16 याद्या

2016 सोनालिका GT 20

सरासरी किंमत - ₹185437.5

₹135000 - ₹250000 16 याद्या

2016 आयशर 241

सरासरी किंमत - ₹241062.5

₹177000 - ₹275000 16 याद्या

2018 फार्मट्रॅक 60

सरासरी किंमत - ₹472687.5

₹386000 - ₹600000 16 याद्या

2019 महिंद्रा युवो 575 डीआई

सरासरी किंमत - ₹551688.75

₹400000 - ₹725000 16 याद्या

2015 महिंद्रा अर्जुन 555 DI

सरासरी किंमत - ₹408187.5

₹316000 - ₹600000 16 याद्या

2013 सोनालिका डी आई 745 III

सरासरी किंमत - ₹274500

₹220000 - ₹352000 16 याद्या

2018 जॉन डियर 5105

सरासरी किंमत - ₹448157.75

₹334001 - ₹700000 16 याद्या

2019 पॉवरट्रॅक 439 डी एस सुपर सेवर

सरासरी किंमत - ₹379812.6875

₹270000 - ₹490000 16 याद्या

2017 आयशर 242

सरासरी किंमत - ₹253250

₹201000 - ₹320000 16 याद्या

2018 महिंद्रा 585 डीआय पॉवर प्लस बीपी

सरासरी किंमत - ₹448375.375

₹360000 - ₹580000 16 याद्या

2021 स्वराज 963 एफई

सरासरी किंमत - ₹688312.5

₹600000 - ₹1000000 16 याद्या

2022 स्वराज 744 एफई

सरासरी किंमत - ₹559375

₹525000 - ₹675000 16 याद्या

वापरलेले ट्रॅक्टर मूल्यांकन बद्दल वापरकर्त्यांना अलीकडे विचारलेले प्रश्न

उत्तर. फक्त ट्रॅक्टर विकत घेतल्यानंतर तुमचे ट्रॅक्टरचे मूल्य कमी होऊ लागते ज्याला घसारा म्हणतात. आपण आपले वापरलेले ट्रॅक्टर विक्री करता तेव्हा आपण ते ट्रॅक्टर ज्यावर विकत घेतले होते त्या किंमतीचे नसते. तर, हे वापरलेले ट्रॅक्टर मूल्यमापन साधन आपल्याला आपल्या ट्रॅक्टरचे ट्रॅक्टरचे खरे ट्रॅक्टर पुनर्विक्री मूल्य शोधण्यात मदत करते.

उत्तर. ही एक सोपी प्रक्रिया आहे जी आपल्याला काही सेकंदातच खरी मूल्य ट्रॅक्टर किंमत मिळवते. तुम्हाला ट्रॅक्टरशी संबंधित काही माहिती सांगावी लागेल जसे की आपला ट्रॅक्टर ब्रँड, मॉडेल नंबर, राज्य, खरेदीचे वर्ष, टायर अट, आपले नाव आणि मोबाइल नंबर. आता आपल्याला पुढे जाणे आवश्यक आहे, मूल्यांकन मिळवा नंतर आपल्याला योग्य वापरलेले ट्रॅक्टर मूल्य मिळेल.

उत्तर. ट्रॅक्टर जंक्शन वर, वापरलेल्या ट्रॅक्टरचे मूल्यांकन करा आणि नंतर आपले ट्रॅक्टर ब्रँडचे नाव निवडा, मॉडेल क्रमांक निवडा, राज्य निवडा, त्यानंतर मालक निवडा, ज्या वर्षी आपण आपले ट्रॅक्टर खरेदी केले आहे त्या नावाची निवड करा, आपले नाव आणि मोबाइल नंबर जोडण्याऐवजी ट्रॅक्टरची टायर स्थिती निवडा. नंतर पुढे जा, मूल्यांकन मिळवा आणि शेवटी आपणास आपले ट्रॅक्टरचे पुनर्विक्री मूल्य मिळेल.

उत्तर. वापरलेले ट्रॅक्टर मूल्य कॅल्क्युलेटर आमच्या तज्ञांनी बनवले आहेत. हे साधन आपल्या दिलेल्या ट्रॅक्टरच्या तपशीलांनुसार किंमत देते. मग हे साधन आपल्या ट्रॅक्टरच्या तपशीलांचा अभ्यास करते आणि आपल्याला वाजवी पुनर्विक्रेत ट्रॅक्टर किंमत देते.

उत्तर. वापरलेल्या ट्रॅक्टर मूल्यांकनाप्रमाणे आपण ट्रॅक्टर जंक्शन वर आपले जुने ट्रॅक्टर सहज विकू शकता. पुढे जा, ट्रॅक्टर ऑनलाईन विक्री करा आणि फॉर्म भरा आणि त्यानंतर आमची कार्यसंघ आपले ट्रॅक्टर विक्री. आपण आपले ट्रॅक्टर द्रुतगतीने विकू इच्छित असल्यास आपल्या ट्रॅक्टरचे फोटो अपलोड करा.

उत्तर. नाही, आपल्या सोयीसाठी ट्रॅक्टर जंक्शनने हे वैशिष्ट्य सुरू केले आहे. वापरलेले ट्रॅक्टर मूल्य विनामूल्य मार्गदर्शक आणि आपल्याला भारतात ट्रॅक्टरची पुनर्विक्री योग्य किंमत प्रदान करते.

उत्तर. आपण विक्री करू इच्छित आपल्या ट्रॅक्टरची योग्य किंमत आपण जाणून घेऊ इच्छित असल्यास आपल्याला आपल्या टायरची अट देखील द्यावी लागेल कारण त्याचा किंमतीवर परिणाम होतो.

उत्तर. होय, ट्रॅक्टर जंक्शन हे भारताचे प्रथम क्रमांकाचे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे जिथे आपल्याला सर्व ब्रँडचे ट्रॅक्टर आणि त्यांची वैशिष्ट्ये मिळतात. ट्रॅक्टर जंक्शन वर आपण आपले वापरलेले ट्रॅक्टर देखील विकू शकता. वापरलेल्या ट्रॅक्टर मूल्यांकनांमधून आपल्याला आपल्या ट्रॅक्टरला उचित किंमत मिळते आणि त्यामधून आपण आपले ट्रॅक्टर सहज विक्री करू शकता.

scroll to top
Close
Call Now Request Call Back