శ్రిచి 105G Petrol పవర్ వీడర్

Share Product

ధర: N/A

SKUTJ-Sh-124

బ్రాండ్శ్రిచి

వర్గంపవర్ వీడర్

లభ్యతఅందుబాటులో ఉంది

సాంకేతిక నిర్దిష్టత

Engine Model 270G
Engine Type Single Cylinder, Vertical, 4-Stroke, Air Cooled, Petrol Engine
Engine Power 7.8 HP @ 3600 rpm
No. of Gear Speed 2 Forward & 1 Reverse
Mode of Transmission Gear Transmission (PTO Drive)
No. of Blades 18/24/32 Adjustable
Weight 105 kg
Acre/Hr 0.2 - 0.3
Fuel Consumption (Litre/ Hr) 0.75
Working Depth (inch) 6 - 8
Working Width (Feet) Up to 3.5

కోసం ఉత్తమ ధర పొందండి 105G Petrol

దయచేసి ధర కోసం క్రింది ఫారమ్‌ను పూరించండి

    ధన్యవాదాలు !