నెప్ట్యూన్ VN-767 Power స్ప్రేయర్లు

Share Product

ధర: N/A

SKUTJ-Ne-72

బ్రాండ్నెప్ట్యూన్

వర్గంస్ప్రేయర్లు

లభ్యతఅందుబాటులో ఉంది

Power Sprayers are conventional and most popular equipments used world wide. They are ideal to spray insecticides, pesticides, fungicides, herbicides etc. in field areas to protect the crop from pest attack.These Sprayers have multiple applications, and are widely used in agriculture, horticulture, sericulture, plantations , forestry, gardens etc.

సాంకేతిక నిర్దిష్టత

Capacity 20/25 Ltr
Engine 4 Stroke
Output 6-8 (Ltr/min)
Dimensions 39 x 35 x 65.5
Wt.(kg) 10.15

కోసం ఉత్తమ ధర పొందండి VN-767 Power

దయచేసి ధర కోసం క్రింది ఫారమ్‌ను పూరించండి

    ధన్యవాదాలు !

    Close