ఫామ్‌ట్రాక్ ఛాంపియన్ ఎక్స్‌పి 37 రేటు & సమీక్ష

పాపులర్ ట్రాక్టర్లు

ఫామ్‌ట్రాక్

ఫామ్‌ట్రాక్ 60

  • 50 హెచ్ పి
  • 3147 సిసి
కుబోటా

కుబోటా MU4501 2WD

  • 45 హెచ్ పి
  • 2434 సిసి
పవర్‌ట్రాక్

పవర్‌ట్రాక్ 445 ప్లస్

  • 47 హెచ్ పి
  • 2761 సిసి
స్వరాజ్

స్వరాజ్ 855 FE

  • 52 హెచ్ పి
  • 3307 సిసి
హిందుస్తాన్

హిందుస్తాన్ 60

  • 50 హెచ్ పి
  • 3054 సిసి
scroll to top