ஷ்ராச்சி SPR 1200 Paddy பவர் ரீப்பர்

தயாரிப்பு பகிர்

விலை: ந / அ

SKUTJ-Sh-125

பிராண்ட்ஷ்ராச்சி

பகுப்புகளபவர் ரீப்பர்

அவலிபிலிட்டிகையிருப்பில்

தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு

Engine Model HONDA GX 120
Engine Type Four stroke , Single cylinder , Inclined Air cooled, Petrol Engine
Engine Power 2.7 HP @ 1800 rpm
No. of Gear speed 1 Forward + 1 Reverse Gear
Knives 24Nos. Top Serrated type
Weight 129 kg
Acre/hr. 0.5-0.6
Fuel Consumption (litre/hr) 0.7-0.75
Width of cut (feet) 4
Applicable Plant Height (feet) 2.4
Minimum Cutting Height (inch) 3.4
Harvest Losses (%) Pre Harvest loss : 0.03-0.06
Harvest Losses (%) Post Harvest loss: 0.02-0.13

சிறந்த விலையைப் பெறுங்கள் SPR 1200 Paddy

கீழே உள்ள படிவத்தை விலைக்கு நிரப்பவும்

    நன்றி !

    Close