நெப்டியூன் HTP Gold தெளிப்பான்கள்

தயாரிப்பு பகிர்

விலை: ₹5399

SKUTJ-Ne-90

பிராண்ட்நெப்டியூன்

பகுப்புகளதெளிப்பான்கள்

அவலிபிலிட்டிகையிருப்பில்

தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு

Output (Ltr/min) 30-40
Plunger 3 x 30
Pressure (kg/cm2) 20-45
Power (HP) 3-5
Dimensions 360-310-330

சிறந்த விலையைப் பெறுங்கள் HTP Gold

கீழே உள்ள படிவத்தை விலைக்கு நிரப்பவும்

    நன்றி !

    Close