நெப்டியூன் Gold Plus தெளிப்பான்கள்

தயாரிப்பு பகிர்

விலை: ₹5999

SKUTJ-Ne-91

பிராண்ட்நெப்டியூன்

பகுப்புகளதெளிப்பான்கள்

அவலிபிலிட்டிகையிருப்பில்

தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு

Output 40-50
Plunger 3 x 30
Pressure (kg/cm2) 20-45
Power (HP) 3-5
Dimensions 360 x 310 x 330

சிறந்த விலையைப் பெறுங்கள் Gold Plus

கீழே உள்ள படிவத்தை விலைக்கு நிரப்பவும்

    நன்றி !

    Close