நெப்டியூன் BC-99 பிரஷ் கட்டர்

தயாரிப்பு பகிர்

விலை: ந / அ

SKUTJ-Ne-128

பிராண்ட்நெப்டியூன்

பகுப்புகளபிரஷ் கட்டர்

அவலிபிலிட்டிகையிருப்பில்

தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு

Engine GX-35
Power/RPM 1.0 Kw
Carburetor Diaphragm
Wt. (kg) 9
Maximum Net Torque 2.7Nm/4500 Rpm
Engine Oil Capacity 0.25 Ltr.

சிறந்த விலையைப் பெறுங்கள் BC-99

கீழே உள்ள படிவத்தை விலைக்கு நிரப்பவும்

    நன்றி !

    Close