நெப்டியூன் BC-520W பிரஷ் கட்டர்

தயாரிப்பு பகிர்

விலை: ₹15599

SKUTJ-Ne-112

பிராண்ட்நெப்டியூன்

பகுப்புகளபிரஷ் கட்டர்

அவலிபிலிட்டிகையிருப்பில்

தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு

Engine Displacement 51.7 CC
Power/ RPM 1.46 Kw/6500
Carburetor diaphragm
Wt. (kg) 12.5
Engine 1.95 HP

சிறந்த விலையைப் பெறுங்கள் BC-520W

கீழே உள்ள படிவத்தை விலைக்கு நிரப்பவும்

    நன்றி !

    Close