நெப்டியூன் BC-360 பிரஷ் கட்டர்

தயாரிப்பு பகிர்

விலை: ₹13999

SKUTJ-Ne-134

பிராண்ட்நெப்டியூன்

பகுப்புகளபிரஷ் கட்டர்

அவலிபிலிட்டிகையிருப்பில்

Engine  35.8 CC
Power/RPM  1.0 KW 
Carburetor  Diaphragm 
Wt (Kg) 
Engine  1.5 HP 

 

சிறந்த விலையைப் பெறுங்கள் BC-360

கீழே உள்ள படிவத்தை விலைக்கு நிரப்பவும்

    நன்றி !