RAJAVARMAN TRACTORS

RAJAVARMAN TRACTORS
RAJAVARMAN TRACTORS
RAJAVARMAN TRACTORS
पत्ता

Madurai -Rameswaram highway,मदुरै,तामिळनाडू

ईमेल

[email protected]

संपर्क

+91****

राज्य

तामिळनाडू

जिल्हा

मदुरै

नवीन ट्रॅक्टर

सर्व ट्रॅक्टर पहा

ट्रॅक्टर अंमलबजावणी

इंडो फार्म IFRT-150 Implement
शेती
IFRT-150
द्वारा इंडो फार्म

शक्ती : 35-70 HP

इंडो फार्म आयएफआरटी-225 Implement
शेती
आयएफआरटी-225
द्वारा इंडो फार्म

शक्ती : 60-70 HP

इंडो फार्म आयएफआरटी-175 Implement
शेती
आयएफआरटी-175
द्वारा इंडो फार्म

शक्ती : 45-55 HP

इंडो फार्म आयएफआरटी-200 Implement
शेती
आयएफआरटी-200
द्वारा इंडो फार्म

शक्ती : 55-60 HP

सर्व ट्रॅक्टर घटक पहा

scroll to top